Skip to main content
Book
Zestien juristen en hun filosofische inspiratie
(2004)
  • Jan M Smits
  • Corjo Jansen
  • Laurens Winkel
Abstract
Dit boek bevat intellectuele biografieën van zestien belangrijke Nederlandse juristen.
Hun juridisch werk wordt geplaatst in het licht van hun, al dan niet expliciet beleden, rechtstheoretische uitgangspunten. Daarmee wordt een beeld verkregen van de doorwerking van rechtstheorie en rechtsfilosofie in het privaatrecht, strafrecht en staatsrecht van de  twintigste eeuw. De besproken juristen zijn H. Krabbe, J.Ph. Suijling, P. Scholten, E.M. Meijers, J. Eggens, W.P.J. Pompe, M.P. Vrij, M.G. Levenbach, P.W. Kamphuisen, G.E. Langemeijer, B.M. Telders, I. Kisch, G.J. Wiarda, A.M. Donner, J. ter Heide en H.J. van Eikema Hommes.
Keywords
  • Philosophy of law,
  • Legal history
Disciplines
Publication Date
2004
Publisher
Ars Aequi
Citation Information
Jan M Smits, Corjo Jansen and Laurens Winkel. Zestien juristen en hun filosofische inspiratie. Nijmegen(2004)
Available at: http://works.bepress.com/jan_smits/93/