Skip to main content
Contribution to Book
Nationaliteit en partijautonomie: een pleidooi voor gefragmenteerd burgerschap
Grootboek (liber amicorum Gerard-René de Groot) (2016)
  • Jan M Smits
Abstract
In deze bijdrage wordt de vraag verkend in welke mate ruimte moet bestaan voor een gefragmenteerd burgerschap. Naar huidig recht is nationaliteit nog altijd in sterke mate een eendimensionaal begrip, historisch het gevolg van de notie dat de burger zich deel moet voelen van één nationale gemeenschap en daarnaar moet handelen om aanspraak te kunnen maken op de rechten die verbonden zijn met zijn nationaliteit. Bepleit wordt dat dit eendimensionale en monolithische begrip van nationaliteit  in wordt geruild voor een gefragmenteerd burgerschap. Dit bestaat er in dat – binnen de grenzen die de staat stelt – individuen kunnen kiezen voor de segmenten van burgerschap die het meest aansluiten bij hun eigen preferenties. Dit functioneel en temporeel burgerschap past bij de toegenomen rol van partijautonomie in het internationaal privaatrecht en bij de mogelijkheid van een individuele keuze voor andere dan statelijke normenstelsels.
Keywords
  • Nationality,
  • Citizenship,
  • Party autonomy
Disciplines
Publication Date
2016
Editor
Olivier Vonk et al
Publisher
Kluwer
Citation Information
Jan M Smits. "Nationaliteit en partijautonomie: een pleidooi voor gefragmenteerd burgerschap" DeventerGrootboek (liber amicorum Gerard-René de Groot) (2016) p. 361 - 372
Available at: http://works.bepress.com/jan_smits/113/