Skip to main content
Article
Wetgeving en andere normenstelsels.pdf
RegelMaat (2015)
  • Jan M Smits
Abstract
Het doel van deze bijdrage is om na te gaan hoe de nationale wetgever heeft te reageren op de toename van rechtens relevante normenstelsels. Als gevolg van toegenomen Europeanisering, globalisering en privatisering is de nationale wetgever immers nog slechts één van de mogelijke normstellers. Veel meer dan in het verleden moet hij zich daarom afvragen of hij aan zet is of dat het stellen (en de eventuele handhaving) van regels aan andere actoren moet worden overgelaten. In deze bijdrage ligt de nadruk op de beleidsmatige gevolgen van deze toenemende complexiteit: nadat in paragraaf 2 verder is ingegaan op het concept van een veelgelaagde rechtsorde, worden in de zes daarop volgende paragrafen evenzovele thema’s verkend waar de nationale wetgever praktisch mee heeft te rekenen. Daarbij wordt steeds onderzocht of dat ook kan leiden tot een ‘aanwijzing’ aan de Nederlandse wetgever. Dat kan een ambtelijke technische aanwijzing zijn in de zin van de ‘Aanwijzingen voor de regelgever’, maar ook een meer principiële vingerwijzing aan de formele wetgever zelf. Hoewel de aard van deze bijdrage niet toe staat om op alle zes de thema’s even uitgebreid in te gaan, doe ik toch een poging om voor elk een normatieve aanbeveling te doen voor toekomstig handelen van de Nederlandse wetgever.
Keywords
  • wetgevingsleer,
  • meergelaagde rechtsorde
Disciplines
Publication Date
2015
Citation Information
Jan M Smits. "Wetgeving en andere normenstelsels.pdf" RegelMaat Vol. 30 (2015) p. 354 - 365
Available at: http://works.bepress.com/jan_smits/109/