Skip to main content
Article
Het privaatrecht van de toekomst.pdf
Tijdschrift voor Privaatrecht (2015)
  • Jan M Smits
Abstract
In het privaatrecht bestaat geen gebrek aan uitdagingen. Toenemende Europeanisering en globalisering, technologische vooruitgang en een groeiend besef dat het recht meer moet worden ingericht voor de lange termijn doen de vraag rijzen hoe het privaatrecht van de toekomst er uit zal zien. In deze bijdrage, die de schriftelijke weerslag vormt van een rede gehouden ter gelegenheid van de aanvaarding van de TPR-wisselleerstoel 2014, wordt gespeculeerd op die toekomst. Nagegaan wordt hoe de rol van diverse actoren betrokken bij de rechtsvorming (wetgevers, rechters, rechtsgeleerden en private actoren) mogelijk zal veranderen als gevolg van internationalisering. Bovendien wordt de vraag gesteld of niet ook de plaats van het privaatrecht zelf door internationalisering wordt beïnvloed met als gevolg dat andere ordeningsinstrumenten de rol van het recht overnemen.
Keywords
  • Private law
Disciplines
Publication Date
2015
Citation Information
Jan M Smits. "Het privaatrecht van de toekomst.pdf" Tijdschrift voor Privaatrecht Vol. 52 (2015) p. 517 - 547
Available at: http://works.bepress.com/jan_smits/108/