Skip to main content
Contribution to Book
Penggunaan penjodoh bilangan melayu dalam interaksi orang dewasa dan kanak-kanak
Linguistik terapan dalam penyelidikan bahasa
  • Khazriyati Salehuddin
  • Heather Winskel, Southern Cross University
Document Type
Book chapter
Publication Date
1-1-2016
Citation Information

Salehuddin, K & Winskel, H 2016, 'Penggunaan penjodoh bilangan melayu dalam interaksi orang dewasa dan kanak-kanak', in MF Jaafar & IS Zainudin (eds), Linguistik terapan dalam penyelidikan bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur , Malaysia, pp. 147-170. ISBN: 9789834901981