Skip to main content
Article
Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer
Europarättslig Tidskrift (1998)
  • Hans Henrik Lidgard
Disciplines
Publication Date
1998
Citation Information
Hans Henrik Lidgard. "Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer" Europarättslig Tidskrift Vol. 1 (1998)
Available at: http://works.bepress.com/hans_henrik_lidgard/20/