Skip to main content
Book
Strategische Communicatie in Afghanistan: Alles draait om Perceptie
(2011)
 • George Dimitriu, Netherlands Defence Academy
Abstract

Tijdens conflicten is beïnvloeding van de verschillende relevante doelgroepen – tegenstanders, de lokale bevolking en het eigen thuisfront – altijd al van doorslaggevend belang geweest. Maar door de geglobaliseerde nieuwe vormen van media dat heeft geleid tot ongekende beïnvloedings-mogelijkheden, de verwevenheid van target audiences en de communicatiesuccessen van terroristen is het belang van de ideologische strijd vandaag de dag enorm toegenomen. De westerse bondgenoten zijn in Afghanistan niet alleen in een fysieke strijd verwikkeld maar ook in een strijd om percepties. Zonder draagvlak van het thuisfront is langdurige inzet van troepen immers niet mogelijk en zonder steun van de lokale bevolking zal de counterinsurgency niet slagen. Daarmee heeft een relatief nieuw begrip zijn intrede gedaan, Strategic Communication (Stratcom), dat draait om consistentie in strategie, activiteiten, thema’s en messages, met het verkrijgen en waarborgen van legitimiteit en steun als doel. Aan de hand van het conflict in Afghanistan wordt beschreven in hoeverre Stratcom tijdens de missie effectief is uitgevoerd.

Exerting influence upon various relevant target groups – opponents, the local population and the home front – has always been crucially important during conflicts, but with the more recent globalized media this has led to previously unknown potential influence opportunities. With the intermixing of target audiences and the successes achieved by terrorists in the field of communication, the importance of the ideological struggle has increased enormously in our time. The western allies in Afghanistan are not only involved in a physical struggle but also in a struggle over perceptions, for no long-term engagement of troops is possible without support from home, nor can the counterinsurgency succeed without the support of the local population. In this context a relatively new term has gained currency, Strategic Communication (Stratcom), referring to the consistency of strategy, activities, themes and messages, and the aim of obtaining legitimacy and support. The author describes to which extent Stratcom has been effectively executed during the mission in Afghanistan.

Keywords
 • NATO,
 • ISAF,
 • Afghanistan,
 • Netherlands,
 • Strategic Communication,
 • Strategic Narratives,
 • Strategische Communicatie,
 • Counterinsurgency,
 • Public Diplomacy,
 • Diplomatie,
 • Uruzgan,
 • Beïnvloeding,
 • Terrorismse
Publication Date
Fall October 14, 2011
Publisher
Netherlands Defence Academy
Series
Researchprogramma Krijgswetenschappen, Project Operaties in Afghanistan: ISAF
ISBN
978 90 8892 0400
Citation Information
George Dimitriu. Strategische Communicatie in Afghanistan: Alles draait om Perceptie. 1BredaVol. 2011-101 (2011)
Available at: http://works.bepress.com/george_dimitriu/5/