Skip to main content
Popular Press
La importancia de un Estatuto del Personal Académico
Observatorio Académico Universitario (2012)
  • Jesús F. Galaz-Fontes
Publication Date
October 29, 2012
Citation Information
Jesús F. Galaz-Fontes. "La importancia de un Estatuto del Personal Académico" Observatorio Académico Universitario (2012)
Available at: http://works.bepress.com/galazfontes/92/