Skip to main content
Article
Militaire autobiografieën uit Afghanistan.pdf
Militaire Spectator (2016)
  • Esmeralda Kleinreesink
Abstract
Elke zesduizend uitzendingen levert één boek op. Militaire memoires zijn daarmee een onvermijdelijk gevolg van uitzendingen. Deze boekschrijvers zijn grotendeels representatief voor de algehele militaire populatie. Een krappe meerderheid schrijft positieve verhalen. De negatieve verhalen betreffen vooral desillusies over de zorgzaamheid van de defensieorganisatie, die van de samenleving en ervaringen met posttraumatische stress (PTSS). Dit artikel geeft een profiel van alle schrijvers van militaire Afghanistan-memoires uit zeven landen (de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Australië, België en Nederland) en het soort plots dat ze schrijven. Interessant daarbij is dat het voorspelbaar blijkt of schrijvers een positief dan wel negatief plot zullen schrijven.
Keywords
  • Autobiography,
  • Afghanistan,
  • PTSD,
  • Books,
  • Plots,
  • Life Stories,
  • Military Memoir
Publication Date
December, 2016
Citation Information
Esmeralda Kleinreesink. "Militaire autobiografieën uit Afghanistan.pdf" Militaire Spectator Vol. 185 Iss. 12 (2016) p. 492 - 502 ISSN: 0026-3869
Available at: http://works.bepress.com/esmeralda_kleinreesink/23/