Skip to main content
Contribution to Book
”Ja, det är det swåresta, att det är så gammalt och gångbart”. Synen på bröstarvingars arvsrätt under 1600-talet
Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt : vänbok till Rolf Nygren (2011)
  • Elsa Trolle Önnerfors, Lund University
Disciplines
Publication Date
Winter December, 2011
Editor
Maarit Jänterä Jareborg and Mats Kumlien
Publisher
Iustus förlag
ISBN
978-91-7678-802-8
Citation Information
Elsa Trolle Önnerfors. "”Ja, det är det swåresta, att det är så gammalt och gångbart”. Synen på bröstarvingars arvsrätt under 1600-talet" Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt : vänbok till Rolf Nygren (2011)
Available at: http://works.bepress.com/elsa_trolleonnerfors/1/