Skip to main content
Other
Некоторые размышления о сущности внутренних вооруженных конфликтов
(2016)
  • Eduard Kuzmin, National University Odesa Law Academy, Ukraine
Abstract
Автором исследуются вопросы касательно сущности внутренних вооруженных конфликтов, а также их соотношения со смежными понятиями.
 
Автором досліджуються питання щодо сутності внутрішніх збройних конфліктів, а також їх співвідношення з суміжними поняттями.
 
The author explores questions about the essence of the internal armed conflict, as well as their relations with related notions.
Keywords
  • внутренний вооруженный конфликт,
  • вооруженный конфликт немеждународного характера,
  • внутрішній збройний конфлікт,
  • збройний конфлікт неміжнародного характеру,
  • internal armed conflict,
  • armed conflict not of an international character
Publication Date
October 27, 2016
Citation Information
Кузьмин Э. Э. Некоторые размышления о сущности внутренних вооруженных конфликтов / Э. Э. Кузьмин // Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молод. вчених (м. Одеса, 27 жовт. 2016 р.) / оргком. : А. Ф. Крижановський (голов.), А. П. Овчиннікова (перш. заст.), Т. О. Крижановська (заст.), Є. Л. Стрельцов, М. П. Малицький, А. Пахлеванзаде, К. В. Громовенко, А. М. Меденцев, Т. В. Деркач, І. В. Ступак, Я. В. Лупій, Г. П. Пекліна ; МОН України, МГУ, ПРЦ НАПрНУ, Вищ. школа міжнар. віднос. та американістики, Вищ. школа комунікац., політол. та міжнар. віднос. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 109-111.