Skip to main content

About Eduard Kuzmin

аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, співробітник Науково-інформаційного центру Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»

Positions

Present Employee of Scientific Information Center of Scientific Library, National University Odesa Law Academy, Ukraine
to


Research Interests

Право війни, Право збройних конфліктів, Міжнародне гуманітарне право, Право войны, Право вооруженных конфликтов, Международное гуманитарное право, Law of War, Law of Armed Conflict, and International Humanitarian Law

$
to
Enter a valid date range.

to
Enter a valid date range.

Education

to
Present National University Odesa Law Academy, Ukraine
to


Статті (1)

Публікації у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав

Тези доповідей (1)

Матеріали, опубліковані до початку національних та міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів, конгресів, круглих столів