Skip to main content
Article
KONCEPTET LIGJORE BAZË TË ANTI-KORRUPSIONIT: PËRCAKTIMI I JURIDIKSIONIT, ZGJIDHJET CIVILE DHE DËMSHPËRBLIMET - RASTI I SHQIPËRISË
Polis - Revistë Shkencore e Fakultetit të Shkencave Sociale (2008)
  • Bryane Michael
Abstract
Ndonëse për më shumë se 10 vjet organizatat ndërkomëtare, të tilla si Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), Këshilli i Evropës (KE) dhe Kombet e Bashkuara (OKB) e kanë ndihmuar Shquipërinë në mënyrë të tillë që ajo të adoptojë masa ligjore për të luftuar korrupsionin, fushatat antikorrupsion shpesh nuk kanë pasur rezultatet e dëshirurara për reduktimin e korrupsionit. Ky artikull shqyrton konceptet ligjore bazë të antikorrupsionit në përgjithësi duke i apiluar më pas këto koncepte në rastin e Shquipërise në vecanti. Qëllimi është ofrimi i një guide praktike, të frymëzuar nga literatura akademike në fushën e antikorrupsionit, për zyratrët shqiptarë të cilët synojnë të zbatjnë në agjensitë dhe institucionet e tyre konventat ndërkombëtare anti-korrupsion.
Keywords
  • albania,
  • anti-corruption
Disciplines
Publication Date
2008
Citation Information
Bryane Michael. "KONCEPTET LIGJORE BAZË TË ANTI-KORRUPSIONIT: PËRCAKTIMI I JURIDIKSIONIT, ZGJIDHJET CIVILE DHE DËMSHPËRBLIMET - RASTI I SHQIPËRISË" Polis - Revistë Shkencore e Fakultetit të Shkencave Sociale (2008)
Available at: http://works.bepress.com/bryane_michael/34/