Skip to main content

About broka theru

Hình ảnh khiến người ta không khỏi xót xa, khi cảnh già yếu đến đi cũng chẳng được quảng đường dài mà giờ lại phải làm công việc này, nhiều người mua thấy cụ đáng thương quá nên cũng đã mua rất nhiều vé só ủng hộ cụ, thậm chí có người còn mua cả xấp vé số còn lại cho bà.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positions

Present ahxvzb, University of California, San Francisco ‐ Center for Cerebrovascular Research
to

Disciplines


$
to
Enter a valid date range.

to
Enter a valid date range.

This author has not uploaded works yet.