Skip to main content
Article
Begunke v medijih: arhetip begunke kot žrtve
Mirovnem inštitutu (2017)
  • Asja Hrvatin
Abstract
Asja Hrvatin analyzed media reporting on refugees during the most intensive transition of refugees through the Balkan migration route. She tried to explore how media reporting was discursively constructing refugees and to identify the different interpretations that were used in this respect. She examined the television broadcasts of news programs that were broadcast in four TV programs: TV Slovenia, POP TV, Kanal A and Planet TV in the period between September 1, 2015 and 1 December 2015. The text was created in the framework of training in the workplace at the Peace Institute, which the author performed between May and August 2017.

Asja Hrvatin je analizirala medijsko poročanje o begunkah v času najintenzivnejšega prehoda begunk in beguncev preko balkanske migracijske poti. Skušala je raziskati, kako je medijsko poročanje diskurzivno konstruiralo begunke ter prepoznati različne interpretacije, ki se jih je pri tem uporabljalo. Pregledala je televizijske prispevke informativnih oddaj, ki so bile predvajane v štirih televizijskih programih: TV Slovenija, POP TV, Kanal A in Planet TV v obdobju med 1. 9. 2015 in 1. 12. 2015. Besedilo je nastalo v okviru usposabljanja na delovnem mestu na Mirovnem inštitutu, ki ga je avtorica opravljala med majem in avgustom 2017.
Publication Date
August 31, 2017
Citation Information
Asja Hrvatin. "Begunke v medijih: arhetip begunke kot žrtve" Mirovnem inštitutu (2017)
Available at: http://works.bepress.com/asja-hrvatin/1/