Skip to main content
Contribution to Book
Åldersdiskriminering och några anställningsskydssrelaterade frågor
Vänbok till Ronnie Eklund (2010)
  • Ann Numhauser-Henning, Lund University
Keywords
  • Age discrimination,
  • åldersdiskriminering,
  • anställningsskydd
Publication Date
2010
Publisher
Iustus
Citation Information
Ann Numhauser-Henning. "Åldersdiskriminering och några anställningsskydssrelaterade frågor" Vänbok till Ronnie Eklund (2010)
Available at: http://works.bepress.com/ann_numhauser-henning/4/