Skip to main content
Unpublished Paper
Analiza rozwoju fragmentu zabudowy miasta Torunia na podstawie zdjęć z Landsat7 z wykorzystaniem map granulometrycznych.
(2014)
  • Andrzej Szeszko
Abstract

Głównym celem niniejszej pracy było określenie rozwoju części zabudowy miasta Torunia

w latach 1999-2005, oraz sprawdzenie, jakie wyniki w takim zadaniu można uzyskać stosując mapy

granulometryczne wygenerowane ze zdjęć panchromatycznych o rozdzielczości przestrzennej rzędu

kilkunastu metrów. Analizę przeprowadzono na podstawie fragmentów scen satelitarnych Landsat7

zarejestrowanych przez skaner ETM+ w kilku zakresach spektralnych.

Analiza składała się z trzech następujących etapów:

· wyodrębnienia zabudowy w latach 1999 i 2005

· określenie zmian w zabudowie na podstawie zasięgu zabudowy w latach 1999 i 2005

· określenie dokładności wyznaczenia zabudowy i zmian w zabudowie

Do wyodrębnienia zabudowy posłużono się klasyfikacją map granulometrycznych. Wybór map granulometrycznych

najwierniej oddającej zasięg zabudowy na zdjęciu wiązał się z utworzeniem ponad

siedmiuset takich map (dla jednego zdjęcia) różniących się pewnymi parametrami. Rezultaty klasyfikacji

map granulometrycznych okazały się niesatysfakcjonujące co wymusiło zastosowanie operacji

zwiększających jej dokładność.

Określenie zmian w zabudowie polegało na porównaniu otrzymanych obrazów ze sobą.

Keywords
  • Landsat7,
  • mapy granulometryczne,
  • morfologia matematyczna,
  • granulometric maps,
  • teledetekcja,
  • wyodrębnianie zabudowy na obrazach wielospektralnych,
  • Mathematical morphology,
  • remote sensing
Publication Date
2014
Citation Information
Andrzej Szeszko. "Analiza rozwoju fragmentu zabudowy miasta Torunia na podstawie zdjęć z Landsat7 z wykorzystaniem map granulometrycznych." (2014)
Available at: http://works.bepress.com/andrzej_gustaw_szeszko/1/