Skip to main content
Other
بررسی راهها و چگونگی علاقه مند نمودن کودکان به کتاب و مواد خواندنی، به منظور انجام فرایند کتاب درمانی توسط خود آنها
(2012)
  • Ahmadreza Ahmadi
Abstract
چکیده: هدف از نگارش این مقاله بررسی راهها و چگونگی علاقه مند نمودن کودکان به کتاب و مواد خواندنی، به منظور انجام فرایند کتاب درمانی توسط خود آنها می باشد. کتاب درمانی ، روشی جذاب ، پویا و کاربردی است. هم به عنوان روشی مستقیم قابل کاربرد است و هم غیر مستقیم. از این روش با توجه به فرهنگ ، سن ، جنس ، توان کودک و نوع اختلال ذهنی (مانند افسردگی، اضطراب و غیره) می توان موضوع درمان یعنی نوع کتاب یا مواد خواندنی را انتخاب و به مراجع تجویز کرد. وقتی فرد و بویژه کودک با محتوای کتاب درگیر می شود ، سه جریان روانشناختی مهم یعنی همانند سازی ، پالایش روانی (آزادسازی احساسات)، و بینش (تفکر حل مساله) در او فعال شده و به دنبال آنها تغییرات درمانی بوقوع می پیوندد. توجه به راههای علاقه مند کردن کودک به مطالعه کتاب ، به منظور انجام فرایند کتاب درمانی توسط خود آنها، امری بسیار مهم و تعیین کننده است که در این مقاله به بررسی این روشها پرداخته می شود. کلیدواژه ها: فرایند کتاب درمانی/ کتاب و مواد خواندنی/ کودک/ كودكان
Keywords
  • فرایند کتاب درمانی، کتاب و مواد خواندنی، کودک، كودكان
Publication Date
Winter May 21, 2012
Comments
Bibliotheraphy
Citation Information
Ahmadreza Ahmadi. "بررسی راهها و چگونگی علاقه مند نمودن کودکان به کتاب و مواد خواندنی، به منظور انجام فرایند کتاب درمانی توسط خود آنها" (2012)
Available at: http://works.bepress.com/ahmadreza_ahmadi/1/